sisukaart | kontakt

  Turunduse juhtimine  
     
 

Turunduse juhtimise ja kompetentside sisseostmine loob ettevõttele lisaväärtust läbi kogemuste ja värske mõtlemise. Loe täpsemalt

 
     

  Saksamaa, Rootsi, Soome  
     
 

Turundus- ja ekspordi- võimalused Saksamaal, Rootsis ja Soomes.
Loe täpsemalt

 
     

  EAS  
     
 

Turundus- ja ekspordi- plaanid ning koolitused EAS’i kaasfinantseerimise võimalusega.                Loe täpsemalt

 
     

ElionPiret Mürk
Juhatuse liige
Turundusdirektor
EMT

Toomas Danneberg tegi koostööd AS Eesti Telefon turundusmeeskonnaga, panustades strateegilise projekti „AS Eesti Telefon re-positsioneerimine ja re-branding“ arendamisse. Toomase eelnevad kogemused ja oskus näha turgu ning selle arengusuundi laiemalt aitasid tublisti kaasa ümberpositsioneerimise õnnestumisele. Toomasel on head teadmised turunduse strateegilisest juhtimisest ning tema isikuomadused on sobivad eduka meeskonnatöö rakendamiseks ja töötamaks koos ettevõttesiseste projektijuhtidega. AS Eesti Telefon tõi uue brand’i Elion edukalt turule 18. augustil, 2003.a.