sisukaart | kontakt

  Turunduse juhtimine  
     
 

Turunduse juhtimise ja kompetentside sisseostmine loob ettevõttele lisaväärtust läbi kogemuste ja värske mõtlemise. Loe täpsemalt

 
     

  Saksamaa, Rootsi, Soome  
     
 

Turundus- ja ekspordi- võimalused Saksamaal, Rootsis ja Soomes.
Loe täpsemalt

 
     

  EAS  
     
 

Turundus- ja ekspordi- plaanid ning koolitused EAS’i kaasfinantseerimise võimalusega.                Loe täpsemalt

 
     

ElionPiret Mürk
Juhatuse liige
Turundusdirektor
EMT

Toomas Danneberg tegi koostööd AS Eesti Telefon turundusmeeskonnaga, panustades strateegilise projekti „AS Eesti Telefon re-positsioneerimine ja re-branding“ arendamisse. Toomase eelnevad kogemused ja oskus näha turgu ning selle arengusuundi laiemalt aitasid tublisti kaasa ümberpositsioneerimise õnnestumisele. Toomasel on head teadmised turunduse strateegilisest juhtimisest ning tema isikuomadused on sobivad eduka meeskonnatöö rakendamiseks ja töötamaks koos ettevõttesiseste projektijuhtidega. AS Eesti Telefon tõi uue brand’i Elion edukalt turule 18. augustil, 2003.a.


 


Balti LogistikaVallo Arumäe
Nõukogu liige
Balti Logistika

Turunduse sisseostmine on olnud Balti Logistika jaoks õige otsus. Alates tegutsema asumisest on olnud meie põhimõtteks, et keskendume ainult oma põhitegevusele, s.t. ekspedeerimise ja logistika korraldamisele. Samas, turundus on äri oluline osa ning vajalik meie müügitegevuse toetamiseks. Seetõttu otsustasime, et sellele tuleb kulutada nii palju aega kui vajalik, kuid samas nii vähe kui võimalik – seadsime omale eesmärgiks leida strateegiline turunduspartner.
Vajasime partnerit kes oleks suuteline osalema ka meie kogu ettevõtte strateegia plaaneerimises. Täpsemalt, see hõlmab nii turunduse aastaplaani väljatöötamist ja rakendamist kui ka järgnevaid aastaid puudutava strateegilise plaani koostamist koostöös juhatusega. Know-how Centre on partner keda me otsisime. Koostöö on toonud meile palju häid ideid kuidas konkurentidest eristuda ning kliendisuhteid paremini juhtida.AmCreditPeeter Peda
Regionaalne turundusjuht  AmCredit

Know-how Centre eesotsas Toomas Dannebergiga tõestas AmCredit brand’i re-positsioneerimise käigus, et strateegilise turunduse ja brandi’i arendamise osas omatakse mitemekülgseid teadmisi ja suurt kogemustepagasit. Toomas Dannebergi kogemused Balti riikides ja hästi sujunud koostöö rahvusvaheliste agentuuridega võimaldasid meil välja töötada sobiva lähtekoha ja metoodika turunduskommunikatsiooni elluviimiseks.
Turundusstrateegia väljatöötamisel lähtusime Know-how Centre poolt soovitatud põhimõtetest. See võimaldas meil mõista meie positsiooni Balti laenuturul ning andis ühtse ettekujutuse tegevustest mida peame eristuvuse ja edu saavutamiseks tegema.