sisukaart | kontakt

  Turunduse juhtimine  
     
 

Turunduse juhtimise ja kompetentside sisseostmine loob ettevõttele lisaväärtust läbi kogemuste ja värske mõtlemise. Loe täpsemalt

 
     

  Saksamaa, Rootsi, Soome  
     
 

Turundus- ja ekspordi- võimalused Saksamaal, Rootsis ja Soomes.
Loe täpsemalt

 
     

  EAS  
     
 

Turundus- ja ekspordi- plaanid ning koolitused EAS’i kaasfinantseerimise võimalusega.                Loe täpsemalt

 
     

Turunduse juhtimise sisseostmineTurunduse juhtimise sisseostmine osalise või täisteenusena

Ettevõtte suurusest ning toodete/teenuste arvust ja keerukusest olenevalt võib turunduse juhtimise teadmisi ja kogemusi ettevõttesse sisse osta ka teenusena.

Ettevõtted vajavad eelkõige strateegilisel tasandil mõtlevaid ja tervikpilti loovaid turunduse tippspetsialiste, kes suudavad tegevuste rakendamist konkurentidest eristuvamalt, kiiremini ja efektiivsemalt planeerida ja juhtida. Tänane turundusjuht peab olema ettevõtte juhile võrdväärne partner, kes omab põhjalikke teadmisi ja kogemusi ning ühtlasi tunneb ka turgu ja ettevõtte võimalusi. Selleks on kolm võimalust:

  • ettevõte omab turundusjuhti või -meeskonda;

  • ettevõte kaasab arenduspartneri turunduse juhtimise teemadel;

  • ettevõte ostab turunduse juhtimise teenust täisteenusena, kus turunduspartner tagab turunduse strateegilise planeerimise ja tegevuskava rakendamise.

Kasud turunduse juhtimise teenuse sisseostmisel:

  • turunduspartner toob ettevõttesse uusi ja värskeid mõtteid ning kogemusi;

  • turunduspartner pakub teenust mitte ühe isiku, vaid terve ettevõtte oskusteabele tuginedes;

  • turunduspartner annab ettevõtte juhile ja turundusjuhile võimaluse arutleda, mõelda ning kontrollida oma mõtteid ja ideid;

  • turunduspartnerilt sisseostetud teenus on üldjuhul efektiivsem kui täiskohaga turundusjuhi töökoht ettevõttes.

Väike ja keskmise suurusega ettevõtetel on turunduse juhtimise teenuse sisseostmine kõige otstarbekam kas siis täis- või osalise teenusena olenevalt ettevõtte tänastest kogemustest ja vajadusest.

Suurettevõtetel on otstarbekas kaaluda turunduspartneri kui mõttekaaslase sisseostmist, kes siis olenevalt vajadusest, aitab mõelda just nende turundusteemade osas, mis turundusjuhile ja ettevõttele kõige olulisemad.